DESBOROUGH (N) INDOOR BOWLS CLUB


'
Club Competition 204 of DESBOROUGH (N) INDOOR BOWLS CLUB

G & J Eady Mens Fours

Updated 15/Apr/18 18:00  
Winners in 2017/2018 Mr R Mann Mr I Walker J.M. Haines Mr J Diver
Round 1 Sc Qtr Final Sc Semi Final Sc Final Sc
 
 
 
 
 
 
 
 
   5 Jan 18 20:30 2
T O Neill C Knox
G Carley P.Crouch
 
A Fox M Courtney
N Mason D.Ainsworth
 
16
 
  7
   25 Feb 18 9:45 3
T O Neill C Knox
G Carley P.Crouch
 
D Flippance T Anderson
R Whitehead V.Cosgrove
 
15
 
18
   13 Apr 18 18:30 4
D Flippance T Anderson
R Whitehead V.Cosgrove
 
J Diver P Mellor
J.M. Haines R.Mann
 
15
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5 Jan 18 20:30 3
R Miller C.S. Haines
C Wigfield D.Cooper
 
D Flippance T Anderson
R Whitehead V.Cosgrove
 
12
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   25 Feb 18 9:45 5
J Diver P Mellor
J.M. Haines R.Mann
 
Substitute W Craig
G Warren N.Gibb
 
22
 
  6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winners in 2017/2018 Mr R Mann Mr I Walker J.M. Haines Mr J Diver
Updated 15/Apr/18 18:00  

G & J Eady Mens Fours
Round 1 Sc Qtr Final Sc
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   5 Jan 18 20:30 2
T O Neill C Knox
G Carley P.Crouch
 
A Fox M Courtney
N Mason D.Ainsworth
 
16
 
  7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5 Jan 18 20:30 3
R Miller C.S. Haines
C Wigfield D.Cooper
 
D Flippance T Anderson
R Whitehead V.Cosgrove
 
12
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G & J Eady Mens Fours
Semi Final Sc Final Sc
   
   25 Feb 18 9:45 3
T O Neill C Knox
G Carley P.Crouch
 
D Flippance T Anderson
R Whitehead V.Cosgrove
 
15
 
18
   13 Apr 18 18:30 4
D Flippance T Anderson
R Whitehead V.Cosgrove
 
J Diver P Mellor
J.M. Haines R.Mann
 
15
 
17
   25 Feb 18 9:45 5
J Diver P Mellor
J.M. Haines R.Mann
 
Substitute W Craig
G Warren N.Gibb
 
22
 
  6