DESBOROUGH (N) INDOOR BOWLS CLUB


'
Club Competition 202 of DESBOROUGH (N) INDOOR BOWLS CLUB

W & M McGillivray Mens Pairs

Updated 26/Nov/18 19:33  
Round 1 Sc Round 2 Sc Qtr Final Sc Semi Final Sc Final Sc
   17 Jan 19 18:30 5
J Diver
J.M.Haines

I.Walker
 
 
 
    5 Feb 19 18:30 5

 
T Robinson
R.Tingle
 
 
 
 22 Mar 19 20:30 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5 Feb 19 18:30 6
R Hall
T.Bailey
 
P Ditchett
S.Brown
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5 Feb 19 20:30 1
M Pownall
C.Knox
 
T Anderson
P.Crouch
 
 
 
 22 Mar 19 20:30 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5 Feb 19 20:30 2
J Gouldson
S.Grant
 
D Cooper
G.Carley
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5 Feb 19 20:30 3
D Gilman
A.Keightley
 
R Chambers
R.Mann
 
 
 
 22 Mar 19 20:30 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5 Feb 19 20:30 4
B H Diver
V.Cosgrove
 
S Bahrey
R.Burrows
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5 Feb 19 20:30 5
D Flippance
N.Gibb
 
P Ward
C.Wigfield
 
 
 
 22 Mar 19 20:30 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5 Feb 19 20:30 6
D Ainsworth
N.Mason
 
C.S. Haines
M.Underwood
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competition number  202
Updated 26/Nov/18 19:33  

W & M McGillivray Mens Pairs
Round 1 Sc
   17 Jan 19 18:30 5
J Diver
J.M.Haines

I.Walker
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W & M McGillivray Mens Pairs
Round 2 Sc Qtr Final Sc
   
    5 Feb 19 18:30 5

 
T Robinson
R.Tingle
 
 
 
 22 Mar 19 20:30 2
 
 
 
 
 
   5 Feb 19 18:30 6
R Hall
T.Bailey
 
P Ditchett
S.Brown
 
 
 
   5 Feb 19 20:30 1
M Pownall
C.Knox
 
T Anderson
P.Crouch
 
 
 
 22 Mar 19 20:30 3
 
 
 
 
 
   5 Feb 19 20:30 2
J Gouldson
S.Grant
 
D Cooper
G.Carley
 
 
 
   5 Feb 19 20:30 3
D Gilman
A.Keightley
 
R Chambers
R.Mann
 
 
 
 22 Mar 19 20:30 4
 
 
 
 
 
   5 Feb 19 20:30 4
B H Diver
V.Cosgrove
 
S Bahrey
R.Burrows
 
 
 
   5 Feb 19 20:30 5
D Flippance
N.Gibb
 
P Ward
C.Wigfield
 
 
 
 22 Mar 19 20:30 5
 
 
 
 
 
   5 Feb 19 20:30 6
D Ainsworth
N.Mason
 
C.S. Haines
M.Underwood
 
 
 

W & M McGillivray Mens Pairs
Semi Final Sc Final Sc