Club Rink Usage at DESBOROUGH (N) INDOOR BOWLS CLUB
Updated  29/Apr/21 10:52    by DESBOROUGH (N) INDOOR BOWLS CLUB
     Rink 1   Rink 2   Rink 3   Rink 4   Rink 5   Rink 6 
16
May
21
 
Sun
09:45            
12:00            
14:00            
18:00            
20:00            
17
May
21
 
Mon
09:30            
11:45            
14:00            
16:30            
19:00            
18
May
21
 
Tue
09:30            
11:45            
14:00            
16:30            
18:30            
20:30            
19
May
21
 
Wed
09:30            
11:45            
14:00            
16:30            
19:00            
20
May
21
 
Thu
09:30            
11:45            
14:00            
16:30            
18:30            
20:30            
21
May
21
 
Fri
09:30            
11:45            
14:00            
16:30            
18:30            
20:30            
22
May
21
 
Sat
09:45            
12:00            
14:00            
18:00            
20:00            
To make casual rink bookings please contact the club

Tuesday Updated 29/Apr/21 10:52
by DESBOROUGH (N) INDOOR BOWLS CLUB
Thursday
SUN, 16/MAY/21    ( 09:45 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
SUN, 16/MAY/21    ( 12:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
SUN, 16/MAY/21    ( 14:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
SUN, 16/MAY/21    ( 18:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
SUN, 16/MAY/21    ( 20:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
MON, 17/MAY/21    ( 09:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
MON, 17/MAY/21    ( 11:45 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
MON, 17/MAY/21    ( 14:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
MON, 17/MAY/21    ( 16:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
MON, 17/MAY/21    ( 19:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
TUE, 18/MAY/21    ( 09:30 )  RETURN
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
TUE, 18/MAY/21    ( 11:45 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
TUE, 18/MAY/21    ( 14:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
TUE, 18/MAY/21    ( 16:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
TUE, 18/MAY/21    ( 18:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
TUE, 18/MAY/21    ( 20:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
WED, 19/MAY/21    ( 09:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
WED, 19/MAY/21    ( 11:45 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
WED, 19/MAY/21    ( 14:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
WED, 19/MAY/21    ( 16:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
WED, 19/MAY/21    ( 19:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
THU, 20/MAY/21    ( 09:30 )  RETURN
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
THU, 20/MAY/21    ( 11:45 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
THU, 20/MAY/21    ( 14:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
THU, 20/MAY/21    ( 16:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
THU, 20/MAY/21    ( 18:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
THU, 20/MAY/21    ( 20:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
FRI, 21/MAY/21    ( 09:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
FRI, 21/MAY/21    ( 11:45 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
FRI, 21/MAY/21    ( 14:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
FRI, 21/MAY/21    ( 16:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
FRI, 21/MAY/21    ( 18:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
FRI, 21/MAY/21    ( 20:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
SAT, 22/MAY/21    ( 09:45 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
SAT, 22/MAY/21    ( 12:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
SAT, 22/MAY/21    ( 14:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
SAT, 22/MAY/21    ( 18:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
SAT, 22/MAY/21    ( 20:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
To make casual rink bookings please contact the club
TOP