Club Rink Usage at DESBOROUGH (N) INDOOR BOWLS CLUB
Updated  29/Apr/21 10:52    by DESBOROUGH (N) INDOOR BOWLS CLUB
     Rink 1   Rink 2   Rink 3   Rink 4   Rink 5   Rink 6 
02
May
21
 
Sun
09:45            
12:00            
14:00            
18:00            
20:00            
03
May
21
 
Mon
09:30            
11:45            
14:00            
16:30            
19:00            
04
May
21
 
Tue
09:30            
11:45            
14:00            
16:30            
18:30            
20:30            
05
May
21
 
Wed
09:30            
11:45            
14:00            
16:30            
19:00            
06
May
21
 
Thu
09:30            
11:45            
14:00            
16:30            
18:30            
20:30            
07
May
21
 
Fri
09:30            
11:45            
14:00            
16:30            
18:30            
20:30            
08
May
21
 
Sat
09:45            
12:00            
14:00            
18:00            
20:00            
To make casual rink bookings please contact the club

Tuesday Updated 29/Apr/21 10:52
by DESBOROUGH (N) INDOOR BOWLS CLUB
Thursday
SUN, 02/MAY/21    ( 09:45 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
SUN, 02/MAY/21    ( 12:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
SUN, 02/MAY/21    ( 14:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
SUN, 02/MAY/21    ( 18:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
SUN, 02/MAY/21    ( 20:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
MON, 03/MAY/21    ( 09:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
MON, 03/MAY/21    ( 11:45 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
MON, 03/MAY/21    ( 14:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
MON, 03/MAY/21    ( 16:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
MON, 03/MAY/21    ( 19:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
TUE, 04/MAY/21    ( 09:30 )  RETURN
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
TUE, 04/MAY/21    ( 11:45 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
TUE, 04/MAY/21    ( 14:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
TUE, 04/MAY/21    ( 16:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
TUE, 04/MAY/21    ( 18:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
TUE, 04/MAY/21    ( 20:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
WED, 05/MAY/21    ( 09:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
WED, 05/MAY/21    ( 11:45 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
WED, 05/MAY/21    ( 14:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
WED, 05/MAY/21    ( 16:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
WED, 05/MAY/21    ( 19:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
THU, 06/MAY/21    ( 09:30 )  RETURN
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
THU, 06/MAY/21    ( 11:45 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
THU, 06/MAY/21    ( 14:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
THU, 06/MAY/21    ( 16:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
THU, 06/MAY/21    ( 18:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
THU, 06/MAY/21    ( 20:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
FRI, 07/MAY/21    ( 09:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
FRI, 07/MAY/21    ( 11:45 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
FRI, 07/MAY/21    ( 14:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
FRI, 07/MAY/21    ( 16:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
FRI, 07/MAY/21    ( 18:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
FRI, 07/MAY/21    ( 20:30 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
SAT, 08/MAY/21    ( 09:45 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
SAT, 08/MAY/21    ( 12:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
SAT, 08/MAY/21    ( 14:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
SAT, 08/MAY/21    ( 18:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
SAT, 08/MAY/21    ( 20:00 )
Rink 1 Rink 2 Rink 3 Rink 4
       
Rink 5 Rink 6
   
 
To make casual rink bookings please contact the club
TOP